Ta strona używa plików cookies (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.
 • fitness warszawa
 • silownia warszawa
 • solarium warszawa
 • fryzjer warszawa

REGULAMIN FITNESS CLUBU SMOLNA 10 – ZAJĘCIA FITNESS:

 1. Każda Klientka klubu po umożliwieniu jej swobodnego zapoznania się z Regulaminem i nie zgłoszeniu przez nią zastrzeżeń co do jego treści zobowiązana jest do jego przestrzegania.
 2. Na zajęciach fitness mogą przebywać tylko osoby z ważnymi karnetami, kartami partnerów lub wejściówkami jednorazowymi.
 3. Klientki zobowiązane są do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
 4. Wstęp na salę ćwiczeń jest możliwy tylko w stroju sportowym i bezwzględnie w zmiennym obuwiu sportowym.
 5. W czasie zajęć należy stosować się do poleceń instruktora.
 6. Kierownictwo Fitness Clubu SMOLNA 10 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w grafiku zajęć fitness po uprzednim umożliwieniu Klientce swobodnego zapoznania się ze zmianami i umożliwieniu wypowiedzenia łączącej strony umowy.
 7. Klientka zobowiązana jest do korzystania z własnego ręcznika podczas zajęć w celu położenia go na macie.
 8. Prosimy o telefoniczne lub osobiste zgłaszanie nieobecności na zajęciach (zgłoszenia e-mailem nie będą uwzględniane).
 9. Możliwość korzystania z usług świadczonych przez Fitness Club Smolna 10 obowiązuje w okresie wskazanym na karnecie.
 10. Odrobić zajęcia można w dowolnym terminie o ile będą wolne miejsca na zajęciach.
 11. Pierwszeństwo udziału w danych zajęciach fitness posiada osoba przypisana do danej grupy. Osoby odrabiające zajęcia oraz osoby nie zapisane na dane zajęcia zobowiązane są do udostępnienia miejsca do ćwiczeń osobom przypisanym do tej grupy.
 12. Informacje o wolnych miejscach do odrobienia na zajęciach otrzymują Państwo wyłącznie bezpośrednio przed rozpoczęciem wybranych przez Państwa zajęć.
 13. Osoby chcące odrobić zajęcia nie mają gwarancji wejścia na nie.
 14. Dla osób odrabiających decyduje kolejność przyjścia na zajęcia.
 15. Zajęcia można odrobić wyłącznie posiadając ważny karnet na zajęcia fitness.

Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@smolna10.pl lub pisemnie u instruktorów.

Do góry strony