Ta strona używa plików cookies (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.
 • fitness warszawa
 • silownia warszawa
 • solarium warszawa
 • fryzjer warszawa

REGULAMIN FITNESS CLUBU SMOLNA 10

 1. Każdy Klient klubu po umożliwieniu mu swobodnego zapoznania się z Regulaminem i nie zgłoszeniu przez niego zastrzeżeń co do jego treści zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. Fitness Club SMOLNA 10 jest dostępny do ćwiczeń w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:9.00 - 22.00
  Sobota:9.00 - 20.00
  Niedziela:10:00 - 18:00
 3. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług klubu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 4. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 5. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
 6. W siłowni i na zajęciach fitness mogą przebywać tylko osoby z ważnymi karnetami, kartami partnerów lub wejściówkami jednorazowymi.
 7. Opłatę za korzystanie z pomieszczeń klubu-wejście jednorazowe lub karnet-należy wnieść przed rozpoczęciem ćwiczeń.
 8. Osoby korzystające z pomieszczeń klubu powinny zostawić swoje karty klubowe w recepcji na czas trwania zajęć w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać karnet.
 9. Osoby nie posiadające karty klubowej, aby otrzymać kluczyk od szafki w szatni zobowiązane są do pozostawienia na recepcji dokumentu ze zdjęciem.
 10. Karty są imienne i nie można odstępować ich innej osobie.
 11. Udostępnienie karty klubowej osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu.
 12. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karcie. Nie ma możliwości "przesuwania” ważności karnetu.
 13. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 14. Osoby posiadające abonamenty do 17.30 zobowiązane są do opuszczenia klubu do godziny 17.30. Osoby pozostające w klubie po tej godzinie będą proszone o uiszczenie opłaty jak za wejście jednorazowe czyli 30 PLN.
 15. Osoby korzystające ze zniżki studenckiej prosimy o okazywanie dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania ze zniżki. Brak tych dokumentów uniemożliwia skorzystanie ze stosownej zniżki.
 16. Na prośbę pracowników klubu prosimy o potwierdzenie swojej tożsamości dokumentem ze zdjęciem.
 17. Na terenie klubu obowiązuje strój sportowy i bezwzględnie zmienne obuwie sportowe.
 18. Należy zachować czystość w pomieszczeniach klubu i uszanować ogólnie przyjęte norm zachowania się.
 19. Ze względu na utrzymanie niezawodności sprzętu treningowego, osoby ćwiczące proszone są o przestrzeganie norm określonych przez producenta.
 20. Z uwagi na bezpieczeństwo osób ćwiczących należy stosować się do uwag i poleceń instruktorów w czasie zajęć oraz zgłaszać instruktorowi wszelkie wadliwe działanie sprzętu.
 21. Wszelkie problemy zdrowotne, kontuzje, złe samopoczucie oraz informacje o ciąży, przebytych urazach i rehabilitacji należy zgłaszać instruktorowi przed zajęciami.
 22. Ze względu na bezpieczeństwo osób ćwiczących, podczas ćwiczeń obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
 23. Ćwiczący mają obowiązek przynosić zmienne obuwie sportowe, strój sportowy oraz ręcznik w celu położenia go na matach na zajęciach fitness i na przyrządach do ćwiczeń na siłowni.
 24. Kierownictwo Fitness Clubu SMOLNA 10 zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, godzin otwarcia, cen, grafiku zajęć fitness po uprzednim umożliwieniu Klientowi swobodnego zapoznania się ze zmianami i umożliwieniu wypowiedzenia łączącej strony umowy.
 25. Wydłużenie godzin otwarcia Klubu nie stanowi zmiany Regulaminu.
 26. Zabronione jest przychodzenie na zajęcia po spożyciu alkoholu, środków psychotropowych oraz innych środków powodujących obniżenie sprawności psychoruchowej (w tym leki).
 27. Klub będzie nieczynny w okresie świątecznym.
 28. Drogocenne rzeczy materialne sugerujemy zabierać ze sobą na sale.

Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@smolna10.pl lub pisemnie u instruktorów.

Do góry strony